Wie zijn wij

Even voorstellen!

Samenvoeging VANDERWOU Tours en Samenmetdebus.nl; Samen nog sterker.
Na enige tijd intensief te hebben samengewerkt in het touringcarvervoer, hebben VANDERWOU Tours en Samenmetdebus.nl, beide uit Dongen, besloten om de activiteiten samen te voegen in één nieuwe onderneming. Hiermee ontstaat een sterke organisatie, die de lokale en regionale markt gaat voorzien van groepsvervoer voor kleine en grote aantallen passagiers. Deze stap is meteen ook aanleiding om nog dit jaar een gezamenlijke locatie te realiseren op industrieterrein Tichelrijt, gelegen naast de huidige locatie van de VANDERWOU Groep.

Samenmetdebus.nl is een initiatief van Cees Beerens, dat enige jaren terug is voortgekomen uit de vervoersactiviteiten die hij reeds in 2009 is gestart. Onder de naam Stichting Showkorpsen Midden-Brabant heeft de Dongenaar destijds een touringcar aangeschaft om daarmee Drumfanfare Beatrix te voorzien in het vervoer naar en van optredens in binnen- en buitenland. Met deze aanschaf was de stap snel gemaakt om meer dan alleen de drumfanfare te vervoeren en al snel vonden de eerste reizen plaats met onder andere verenigingen, bedrijven en scholengemeenschappen. De groei in vraag heeft in 2015 zelfs geleidt tot aanschaf van een tweede voertuig. Samenmetdebus.nl heeft als doel om vervoer per touringcar aan te bieden in de vorm van verhuur per zitplaats, in plaats van het moeten bestellen van een hele bus. De zitplaatsen zijn per evenement direct te boeken en te betalen via de website. Voor de reiziger is dit een stuk toegankelijker en het vullen van de zitplaatsen in de bus wordt geregisseerd door Samenmetdebus.nl. Deze vorm van reizen is ook nog eens gezelliger en vaak veel goedkoper dan bijvoorbeeld eigen vervoer of reizen per trein!

VANDERWOU Tours bestaat al enige jaren maar heeft afgelopen 1 januari een enorme groei doorgemaakt door de overname van Touringcarbedrijf Diepstraten uit Gilze. Als onderdeel van de VANDERWOU Groep, verzorgt deze touringcar-afdeling dagelijks onder andere leerlingenvervoer, schoolreizen, groepsvervoer voor bedrijven en verenigingen, maar ook stremmingsvervoer voor de NS bij werkzaamheden aan het spoor. Met 7 touringcars heeft VANDERWOU Tours een behoorlijk volume en het aanbod, variërend per voertuig van 19 tot en met 89 personen, biedt mogelijkheden voor alle gezelschappen.

De nieuwe organisatie zal gaan opereren onder de naam VANDERWOU Tours BV met als label Samenmetdebus.nl. Deze benamingen zijn logisch, aangezien de insteek van beide bestaande bedrijven tot uiting komt in de nieuwe samenwerking. Met totaal 9 touringcars kunnen grote groepen tegelijk vervoert worden, zowel door middel van touringcarverhuur, als zitplaatsverhuur naar evenementen.

De plannen met VANDERWOU Tours BV zijn groots, aangezien reeds wordt gekeken naar verjonging en uitbreiding van het wagenpark. In die plannen wordt ook gestreefd naar de aanschaf van een echte partybus en een touringcar, speciaal ingericht voor het vervoer van rolstoelgebonden passagiers. Kortom; een totaalaanbod voor de regio! Naast het materieel is ook de locatie van belang. Immers is voor de stalling, het onderhoud en de aansturing ook ruimte nodig en die is dicht bij de deur gevonden. Het perceel naast de VANDERWOU Groep aan De Slof is aangekocht en als aanvulling op deze bestaande bouw, zal hierop een grote hal worden gerealiseerd, met aanvullend buitenruimte voor parkeren en rangeren.

VANDERWOU Tours BV / Samenmetdebus.nl zal op zeer korte termijn duidelijk zichtbaar door de regio toeren en is ervan overtuigd dat zij aan elke vervoersvraag kan voldoen. Regelmatig zullen er evenementen, dagtochten en meerdaagse tochten worden gepubliceerd op de websites www.vanderwougroep.nl en www.samenmetdebus.nl, maar ook de digitale media en de krant worden hiervoor gebruikt. Nieuw in het zitplaatsenverhuur is de vertrekgarantie, wat wil zeggen dat alle gepubliceerde reizen doorgaan, ongeacht het aantal aanmeldingen. Naast de door ons georganiseerde tochten kunt U uiteraard ook nog steeds gewoon terecht voor uw aanvragen van ander vervoer voor kleine en grote groepen.

Wij ontvangen U graag in één van onze touringcars!